TUYỂN DỤNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

  • Họ tên:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • File CV :
    File định dạng: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Kích thước file <=5MB
  • Ứng tuyển