Sản phẩm >> Sunfly Prime >> Bộ cộc tay, quần lửng SP1371
Bộ cộc tay, quần lửng SP1371

Bộ cộc tay, quần lửng SP1371

Giá: 338,000 VNĐ

Màu sắc

Size cỡ

M L XL
Bộ cộc tay, quần lửng SP1371
<p>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bộ đồ xu&amp;acirc;n h&amp;egrave;&amp;nbsp;Sunfly Prime&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Chất liệu: Cotton&lt;/li&gt; &lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;M&amp;agrave;u sắc: Đơn m&amp;agrave;u&lt;/li&gt; &lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Kiểu d&amp;aacute;ng: &amp;Aacute;o cộc tay - quần lửng&lt;/li&gt; &lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Họa tiết in phần gấu &amp;aacute;o b&amp;ecirc;n phải; hai vai &amp;aacute;o được cắt r&amp;atilde; - kẹp ren, phần cổ &amp;aacute;o từ ch&amp;acirc;n ren được thiết kế để lủng, kẹp d&amp;acirc;y lộn vải phối, đ&amp;acirc;y l&amp;agrave; điểm kh&amp;aacute;c biệt của sản phẩm. Ngo&amp;agrave;i ra, cổ &amp;aacute;o c&amp;ograve;n được chạy chỉ trang tr&amp;iacute; xinh xắn.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</p>

Hướng dẫn mua hàng
Mua hàng qua ĐT: 1800 2062 (Ext:1) - MIỄN PHÍ CUỘC GỌI
Mua hàng tại Cửa hàng tại đây

Bộ cộc tay, quần lửng SP1371
2017/06/26/bo-coc-tay-quan-lung-sp1371-bst-xuan-he-2017_sunfly-pri_26-06-2017-03-22-12.JPG
338000
True
,186,10,14,
1750
Sản phẩm đã xem
SẢN PHẨM KHÁC
Bộ cộc tay, quần lửng SP1369 Bộ cộc tay, quần lửng SP1369

Bộ cộc tay, quần lửng SP1369

339,000 VNĐ

Bộ cộc tay, quần lửng SP1368 Bộ cộc tay, quần lửng SP1368

Bộ cộc tay, quần lửng SP1368

339,000 VNĐ

Bộ cộc tay, quần lửng SP1363 Bộ cộc tay, quần lửng SP1363

Bộ cộc tay, quần lửng SP1363

342,000 VNĐ

Bộ cộc tay, quần lửng SP1361 Bộ cộc tay, quần lửng SP1361

Bộ cộc tay, quần lửng SP1361

339,000 VNĐ

Bộ sát nách, quần lửng SP1354 Bộ sát nách, quần lửng SP1354

Bộ sát nách, quần lửng SP1354

320,000 VNĐ

Bộ sách nách, quần trên gối SP1362 Bộ sách nách, quần trên gối SP1362

Bộ sách nách, quần trên gối SP1362

320,000 VNĐ

Bộ cộc tay, quần lửng SM2254 Bộ cộc tay, quần lửng SM2254

Bộ cộc tay, quần lửng SM2254

342,000 VNĐ

Bộ sát nách, quần trên gối SM2251 Bộ sát nách, quần trên gối SM2251

Bộ sát nách, quần trên gối SM2251

329,000 VNĐ

Bộ sát nách, quần sooc SP1392 Bộ sát nách, quần sooc SP1392

Bộ sát nách, quần sooc SP1392

212,000 VNĐ

Bộ cộc tay, quần lửng SS5129 Bộ cộc tay, quần lửng SS5129

Bộ cộc tay, quần lửng SS5129

345,000 VNĐ

Bộ cộc tay, quần lửng SS5126 Bộ cộc tay, quần lửng SS5126

Bộ cộc tay, quần lửng SS5126

348,000 VNĐ

Bộ áo dây, quần sooc SM2258 Bộ áo dây, quần sooc SM2258

Bộ áo dây, quần sooc SM2258

318,000 VNĐ