Vét kho xả hàng
Tin tức Sự kiện

Có những giây phút chúng tôi tạm quên bị mỏi mệt, có những ngày chúng tôi tạm quên đi sức nóng của thị trường, chúng tôi ngồi lại, quây quần bên nhau trong bữa tiệc mang tên “Thanks Party 2017”.

Xem chi tiết